Παγκόσμιο Ρολόι

Τι ώρα είναι στο Καζακστάν;

Καζακστάν
 
 Υπάρχουν 2 ζώνες ώρας στο ΚαζακστάνAqtöbe
Αλμάτι
Καραγκάντι
Shymkent
Taraz
Αστάνα
Pavlodar
Ust-Kamenogorsk
Semey
+5+6
14:05:0215:05:02
+05+06

 SitemapWelcomeContactCookiesDonate 
What time is it in Kazakhstan?
Hvad er klokken i Kasakhstan?
Wie viel Uhr ist es in Kasachstan?
Τι ώρα είναι στο Καζακστάν;